Dialogmøde med kommunen den 6. juni 2016

Mandag 6. juni var Erhvervsforeningerne i Egedal Kommune inviteret til dialogmøde med kommunens Kultur- og Erhvervsudvalg. Hele udvalget var mødt. Til stede var også chef for kommunens Jobcenter, Lars Bonde og erhvervskoordinator Jane Mortensen og chef for Plan, Kultur og Erhverv. Ikke fremmødt var bogmester Willy Eliasen.
På opfordring fra udvalget havde vi indsendt følgende emner til drøftelse:

1. Erhvervsforeningens medlemmer efterlyser en opskrift på en mulig vej ind til de af kommunens indkøb, som ikke er så store, at de er blevet til deciderede udbud. Så på dialogmødet, ønskes det drøftet, hvilke veje I og jeres indkøbsansvarlige ser, der kan styrke det lokale erhvervslivs mulighed for at blive eller fortsat forblive leverandør til kommunen.

2. Erhvervsforeningens medlemmer oplever, at der er problemer med bredbånd og mobildækning.

Henrik Haagedrup indledte vores del af mødet ved at fortælle, at der på vores sidste generalforsamling var flere af vores medlemmer, der fortalte at de oplevede det svært – eller faktisk umuligt – at blive leverandør til kommunen.

Vores medlemmer er fuldt klar over at der i større sager er udbudsregler. Men helt generelt efterlyste de en opskrift på en mulig vej ind til de indkøb, som ikke så store, at de er blevet til omfattet af et udbud.
Vi er klar over at der er form for indkøbspolitik, som man skal bruge i kommunalt regi – men mange gange kan der faktisk købes lokalt ind. Og hvis politikerne ønsker at styrke de lokale virksomheder er det en let og farbar vej, at lægge opgaver hos de lokale virksomheder.

Sagen blev drøftet, og både fra det administrative og politiske system blev der indrømmet, at der i denne sag var plads til forbedringer – at kommunen og kommunens institutioner kan blive meget bedre til at lægge ordrer hos lokale virksomheder. Sagen ligger nu hos Mona Dates Jørgensen, leder af Center for Plan, kultur og erhverv. Hun vil undersøge kommunens praksis og efterfølgende indkalde erhvervsforeningen til et møde, hvor vi sammen kan lægge en strategi for, hvordan vi kan sikre os, at vores medlemmer får kommunen som en af deres kunder.

Derefter fremlagde Lone Nyhuus erhvervsforeningens tanker omkring mobildækning og bredbånd i kommunen.

Oplægget tog udgangspunkt i det faktum, at Erhvervs og vækstministeriet i november 2015 udgav 84 siders analyse, ’Vækst og udvikling i hele Danmark’.
Her var Bedre mobildækning og bredbånd et centralt emne. Det sidste emne er meget aktuelt i Egedal Kommune, hvor mange virksomheder oplever problemer med manglende bredbånd. Erhvervs- og Vækstministeriet lovede bredbåndspulje er nu under etablering, godt nok ikke med de planlagte 300 mio kr, men kun med 200 mio kr. som man kan søge i tilskud til etablering af bedre bredbånd. Ifølge Energistyrelsens dataark over tilskudsberettige adresser er en lang række adresser i vores kommune tilskudsberettigede.

Den efterfølgende samtale gjorde det klart, at det er helt oplagt at sende en FÆLLES ansøgning ind til bredbåndspuljen. Jane Mortensen koordinerer denne sag.

Mobiltelefoni – og manglende dækning af samme – er også et varmt emne hos nogle af vores medlemmer. For eksempel kender vi til en butik i Ganløse som har hele fem simkort fra fem forskellige mobiludbydere bare for at være sikker på, at Dankortmaskinen virker. Fra Søsum, kan fremlæggeren helt personligt berette om manglende mobildækning. Uanset selskab. Ikke særligt givtigt for ’biksen’. Og så er der dem, som har virksomhed eller arbejder hjemme nede ved Buresø. Det kan man næsten ikke.
Erhvervsforeningen mener, at hvis vi ønsker at fremme virksomhedernes mulighed for vækst er også telefonien et helt centralt emne.

Dette er taget ad notam, og vi fortsætter dialogen med kommunen om dette.