Kontakt os

Bestyrelsen er valgt på Generalforsamlingen, onsdag den 13. marts 2019 og konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Formand, Anne Mollerup, Virksomhedsrådgiver – anne@annemollerup.dk
Næstformand, Pernille Bloch Madsen, VoresEgedal.dk – kontakt@voresegedal.dk
Jørgen Johansen, BlueCon – jj@bluecon.dk
Karina Rydendahl, Rydendahl Mediegrafiskkarina@rydendahl.net
Mikkel Davidsen, Fortius Kommunikationmd@fortius.biz
Jeanette Heckscher Sjølin Knowledge Partner ApSjsjolin@knowledgepartner.dk
Torben Lund, Jantzen & Lund – torben@jantzen-lund.dk
Rie Skovgaard, Forlaget Aksel – rie.skovgaard@gmail.com

Suppleant:
Per Foss, per@fossit.dk

Revisor: Lise Haislund, Egedal Revision – lh@egedal-revision.dk
Revisorsuppleant: Robert Smith Sørensen – robert@robert-smith.dk

Egedal Erhvervsforening 
CVR: 30 84 28 04

sekretariat@egedalerhvervsforening.dk

Ønsker du at være medlem af Egedal Erhvervsforening, eller har du spørgsmål kan du bruge kontaktformularen herunder.

Virksomhed (*)

Navn (*)

E-mail (*)

CVR nr. (*)

Telefonnr.

Jeg ønsker at blive meldt ind i Egedal Erhverv