Referat fra generalforsamling 2018

GENERALFORSAMLING EGEDAL ERHVERVSFORENING
onsdag 21. marts 2018 kl. 18-21.00,  Værebro Golfklub, Damstensvej 1, 3660 Stenløse

Til stede: Carsten Brix/RB Media Group – Gert Jensen/Kompetencekonsulent – Finn Olesen/Vintage Vinimport – Anne Mollerup/Anne Mollerup – Robert Smith Sørensen/RSS Anlæg – Jørn Arne Nielsen/Egedal Fjernvarme A/S –  Kurt Nielsen/Hardenberger – Per Foss/Foss IT – Jeanette Heckscher Sjølin/Incedendo – Pernille Bloch Madsen/Vores Egedal – Jørgen Johansen/Bluecon Management – Keld Stenlien Hansen/Stenlien.dk – Dansk Boligkunst/Henrik Berger Jensen og Thomas Bo Jensen – Fortius Kommunikation/Mikkel Davidsen – Eddy B. Brixen/EBB-Consult.
Lone Nyhuus/LoneNyhuus.com (ref)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstillede Anne Mollerup, som dirigent og hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. bestyrelsens beretning er delt op, sådan at de bestyrelsesmedlemmer, som har arbejdet med de enkelte områder fremlægger.

Henrik Haagendrup startede med at konstatere, at det forgangne år har været et aktivt og spændende år i Egedal Erhvervsforening:
2017 var året for kommunalvalg – og som erhvervsforening har vi arbejdet hårdt og målrettet for at blive hørt blandt vores politikere på rådhuset.  Det er ikke nogen hemmelighed at ”Erhverv” ikke har stået højt på de fleste politikeres dagsorden i Egedals historie, og det ønskede vi at ændre på – og mærkede også nye vinde – så vi måtte smede mens ”jernet var varmt” – og det lykkedes faktisk på flere parametre.

Kommunens brug – eller manglende – af de lokale virksomheder er et område, som gennem de sidste par år har haft et stort fokus. I 2017 udvalgte vi nogle områder, hvor vi tjekkede om kommunen huskede at handle lokalt. De haltede mildest talt på mange områder og vi gjorde opmærksom på dette og dokumenterede det på vores halvårlige dialogmøder med Kultur og erhvervsudvalget.
Et af de eksempler vi havde med, handlede om en lokal virksomhed, som i løbet af de mange år de har haft virke i Egedal altid har udvist et stort socialt ansvar: taget Flexjobbere – flygtninge – Elever/ lærlinge – Praktikanter og borgere som skal i jobtræning.
I omtalte periode havde virksomheden og deres lokale vognmand ikke så meget at lave, og måtte afskedige nogle af deres ansatte.
Vi faldt så over flere samtidige projekter i kommunen, som den lokale virksomhed sagtens kunne have udført. Projekterne blev desværre bare udført af en virksomhed udefra som i øvrigt benyttede underleverandører – også udefra. Hvis nu kommunen havde brugt den lokale leverandør, havde det afsmittet meget mere positivt, også hvis de havde været en smule dyrere, end den udefrakommende leverandør.

Vi ønsker, at der kommer fokus på andre værdier end bare kroner og øre. For eksempel tager udefra kommende virksomheder nok ikke det store et sociale ansvar i Egedal.
Vi er derfor meget glade for at kommunen nu endeligt har lavet en leverandørportal, hvor man som håndværkervirksomhed kan tilmelde sig, hvis man gerne vil være leverandør til kommunen og komme i betragtning til de opgaver som skal lægges ud.
Næste skridt og kæphest for EEF bliver så at få kommunen til at medtage alle andre områder end kun håndværket.

Mikkel Davidsen fortalte om arbejdet med at få Erhvervsforeningerne med i beslutningerne omkring, hvordan vi bedst muligt bruger de ekstra penge, der er kommet til erhvervet i kommunen.
I oktober 2017 blev det tidligere byråd enige om en budgetaftale, der inkluderede en million kroner ekstra til erhvervslivet i 2018 samt i de kommende tre år.
EEF ser det som en milepæl og et konkret tegn på, at erhvervslivet er kommet længere op på agendaen i kommunen.
Vi har til formål at fremme erhvervet bedst muligt, og derfor udarbejdede vi et oplæg til det nye Kultur- og Erhvervsudvalg, som skal beslutte, hvad den ekstra million så skal bruges på.
I vores oplæg opfordrede vi udvalget til – sammen med erhvervet – at samle information og inspiration fra andre kommuner, der er lykkedes med at udvikle og udvide erhvervslivet.
Med andre ord ønskede vi at påvirke politikerne til at træffe en beslutning på så oplyst et grundlag som muligt. Og vi er glade for at kunne sige, at de har lyttet.
I hvert fald er det aftalt, at der indsamles inspiration fra andre succesfulde kommuner, og at erhvervsforeningen og erhvervslivet generelt får mulighed for at byde ind med ønsker til, hvad ”erhvervsmillionen” skal bruges på. Derfor vil vi også opfordre jer, der er her i aften, de øvrige medlemmer og resten af virksomhederne i kommunen til at komme ud af busken med de behov, I har, og de ønsker, I måtte have til en øget erhvervsindsats fra kommunen side.

Pernille Bloch Madsen fortalte om arbejdet med Egedal for alle messen.
Egedal Erhvervsforening står bag Egedal for alle messen. Messen har været afholdt tre gange nu – sidste gang søndag den 18. marts, hvor messen rykkede ind på Egedal Rådhus.
Egedal Rådhus var et fantastisk sted at holde messen. 75 stande blev det til, hvoraf halvdelen var erhvervsstande og den anden halvdel kultur- foreningsliv og kommunen.
Vi må konstatere, at formen er den helt rigtige: Underholdning på scenen, forenings- og kulturliv, og et perfekt udstillingsvindue for lokale virksomheder, hvor de kan møde lokale borgere og kunder i øjenhøjde.
Vi har endnu ikke holdt evaluering på den sidste messe. Der er ting der skal justeres, og vi skal finde ud af om vi er friske på endnu et Egedal for alle.

Anne Mollerup Lanz fortalte om foreningens medlemsaktiviteter.
Tilbage i 2016 begyndte vi at lave mere målrettet planlægning af aktiviteter.
Sommeren 2017 igangsatte vi en rundspørge blandt jer medlemmer for at høre om de arrangementer vi havde sat i søen og havde liggende i pipeline var de reelt ønskede.
De tilbagemeldinger vi fik var, at I ikke ønskede helt så mange arrangementer, som vi havde forestillet os, så vi har skruet lidt ned for hyppigheden af arrangementer.

Siden sidste Generalforsamling har der været afholdt følgende arrangementer:

 

 • 7. April 2017: ”Spark gang i butikken” – workshop/gå hjem møde i salg v. Lise Frederiksen
  ·      4. april 2017: ”Salg på nettet” – workshop/gå hjem møde om webshop. SEO og sociale medier og fællesskaber på nettet v. Pernille Bloch Madsen, Per Foss og Martin Bengaard
  ·      6. september 2017: ”Førstehjælpskursus” – klar til at redde liv – v. Falck
  ·      12. oktober 2017: ”Fælles madlavning” i Sundhedscentrets køkken. Sammenskudsgilde m. Vinsmagning. Ved. Irene Pasby og Vintage Vinimport.
  ·      31. oktober ”Den nye datavirkelighed – på Rådhuset i samarbejde med Egedal Kommune
  ·      d. 9. November: ”Kommunal valg – Debatmøde ”Hvad skal vi med erhvervet” med ordstyrer Abdel Aziz-Mahmoud på Egedal Rådhus.

Vi har endnu ikke haft arrangementer i 2018. Det er fordi, vi har haft travlt med at forberede Egedal for alle messen. Men vi arbejder videre på gode arrangementer i 2018 og vi har også en lang idé liste som gerne skulle tilgodese alle vores medlemmer og deres interesser og vi er altid glade for at få input til gode ideer eller hvis der er sidder nogle derude med en viden som de gerne vil dele – så sig endelig til!

Anne Mollerup Lanz og Pernille Bloch Madsen fortalte om arbejdet med at hverve nye medlemmer, og hvorfor det er vigtigt at være medlem af en lokal erhvervsforening:
Når vi lærer hinanden bedre at kende, ved vi også, hvor vi skal gå hen til en specifik opgave – og der kan sagtens være forskellige lokale leverandører til forskellige opgaver. Vi ved først, hvor vi er bedst og til hvad,  når vi lærer hinanden af kende og har skabt relationer til hinanden.
Ved at være medlem, har man også nogle, der kan hjælpe, når det bliver svært. Som de eks. Henrik kom med tidligere – at vi har fået kommunen til at tænke lokalt når de skal ud og hyre ind til opgaver.
Vi kan også lægge et andet ”pres” på kommunen. Ved at vi kan tilrettelægge vores kommunikation sådan at vi ”taler med en stemme” – gør vi så alle det, kan de se, at vi står sammen og det lægger altså et vist pres og tyngde i argumentationen.
Vi har erfaret, at det nogle gange er svært at få opmærksomhed – også fra vores egne medlemmer. Mange af vores aktiviteter har været åbne for at trække flere til netop for at skabe de relationer der skal til for at vi kan bruge hinanden og få skabt et stærkere netværk.
Om vi skal starte i egne rækker med at skabe en mere ”brugbar” erhvervsforening, hvor vi kan drage fordel af hinanden og vores netværk eller om vi skal ud over hente nye medlemmer ind for at skabe denne kulturændring, skal en kommende bestyrelse kigge nærmere på.

Fra forsamlingen kommenterede Finn Olesen, at der er en helt klar udfordring med synlighed. For eksempel er det pinligt, at der ikke er flere medlemmer der er mødt op til denne generalforsamling.
Jørn Arne Nielsen fortsatte i samme tråd, at EEF i større omfang skal manifestere nogle resultater.

3. Fremlæggelse af årsrapport og budget
Robert Smith Sørensen fremlagde årsregnskabet, hvortil Jørn Arne Nielsen påpegede, at det er decideret forkert at postere beløbet som en indtægt i et regnskabsår, det ingenlunde relaterer til samt at budgettering mod ”insolvens” den 25. august 2020 vækker forundring.
Keld Stenlien udtrykte sin ærgrelse over, at der ikke har været brugt alle de penge til aktiviteter, som der var sat af i 2017. Pengene skal ud og arbejde! Hertil svarede Pernille Bloch Madsen, at bestyrelsen har brugt mange kræfter på at køre Egedal for alle messen. Anne Mollerup påpegede, at vi havde regnet med flere arrangementer, men grundet de svar i det udsendte spørgeskema nedjusterede vi arrangementerne. Derudover havde vi nogle kontakter, der stillede frivilligt op (eller til billige penge) og derved faldt de planlagte udgifter.
ÅRSRAPPORT 17 blev godkendt og BUDGET 18 taget til efterretning.
Vedhæftet her

4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 600 kr. årligt, hvilket blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulent virksomhed.

Inden valget forklarede Anne Mollerup Lanz om arbejdet i Egedal Erhvervsforening og hvad det kræver:
Gennemsnitlig er der nok 5 timers arbejde pr. uge, i nogle perioder er der mere travlt. Det kan være møder med kommunen eller andre parter, forberedelse, møder i bestyrelsen eller i arbejdsgrupper. EEF har en meget flad struktur hvor alle påtager sig ansvarsområder i forhold til kompetencer. Bestyrelsen spiller hinanden gode for det bedste resultat for foreningen. Bestyrelsen bruger ofte en måske lidt skæv tilgange til tingene og at det ikke bliver for tørt. Dog går vi ikke på kompromis med fagligheden i vores arbejde.

Tommy Jørss, Henrik Haagendrup og Lone Nyhuus genopstiller ikke. Tommy Jørss for at bruge mere tid i egen virksomhed, Henrik Haagendrup for at undgå tvivl fra kommunens side om inhabilitet pga. hustrus formandskab i kultur- og erhvervsudvalget, Lone Nyhuus for at koncentrere sig om arbejdet som foreningens sekretær.

Følgende personer er ikke på valg:  Karina Rydendahl, Mikkel Davidsen og Henrik Pedersen

Følgende personer er på valg: Jørgen Johansen, Pernille Bloch Madsen og Anne Mollerup ønsker at genopstille. De er genvalgt

Thomas Olsen fra Kleines Café er trådt tilbage fra sin post som suppleant i bestyrelsen. Søren Lauridsen fra Brdr Lauridsen har haft orlov siden efteråret 2017 og ønsker at trække sig. Det er taget til efterretning.

Følgende personer blev valgt ind i bestyrelsen:
Gert Jensen/ Kompetencekonsulent – Jørn Arne Nielsen/Egedal Fjernvarme A/S – Jeanette Heckscher Sjølin/Incedendo.

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Det bliver en del af bestyrelsens konstituering.

8. Valg af revisor
Lise Haislund genopstiller.

9. Valg af revisorsuppleant.
Robert Smith Sørensen opstiller som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

 

Bestyrelsen er valgt på Generalforsamlingen, onsdag den 21. marts 2018 og konstituerer sig tirsdag 27. marts

Pernille Bloch Madsen, VoresEgedal.dk – kontakt@voresegedal.dk
Henrik Pedersen, De grønne smølfer – henrik@degronnesmolfer.dk
Jørgen Johansen, BlueCon – jj@bluecon.dk
Karina Rydendahl, Rydendahl Mediegrafisk – karina@rydendahl.net
Anne Mollerup, Virksomhedsrådgiver – anne@annemollerup.dk
Mikkel Davidsen, Fortius Kommunikation – md@fortius.biz
Gert Jensen Kompetencekonsulent – info.gertjensen@gmail.com
Jørn Arne Nielsen Egedal Fjernvarme A/S – direktor@egedalfjernvarme.dk
Jeanette Heckscher Sjølin Incedendo – jhs@incedendo.dk

Revisor: Lise Haislund, Egedal Revision – lh@egedal-revision.dk
Egedal Erhvervsforening  CVR: 30 84 28 04

Sekretariat: Lone Nyhuus – 2384 2456
sekretariat@egedalerhvervsforening.dk