Kommunens erhvervspolitik

Egedal Kommunes Erhvervspolitik 2016-2019 er vedtaget af Byrådet, 16. december 2015

I meget store træk kan Egedal Erhvervsforening nikke ja til de konklusioner, analyser og intentioner, som kommunen gør rede for i sit oplæg til erhvervspolitikken.

Det hedder blandt andet:

De traditionelle erhverv og en struktur med mange små virksomheder har vist sig at være en styrke…
Målet er, at rammerne skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser ved at sikre fremtidens arbejdskraft, udvikle erhvervsområderne, nedbryde barriererne for at drive virksomhed og indgå i strategiske og udbytterige samarbejder med relevante parter. Det er Byrådets ønske, at erhvervspolitikken tager udgangspunkt i en styrket dialog med virksomhederne…


Dialogmøder, kommunens erhvervshjemmeside og Facebook skal bruges til, at fortælle om de indsatsområder og initiativer, vi sætter i værk og til at dele gode erfaringer og historier. Vi vil løbende måle på effekten og tilpasse vores indsats i forhold til initiativer og aktiviteter, der igangsættes…

Det skal være nemt at starte og drive virksomhed i Egedal…

Den største vækst i kommunen sker gennem egne kræfter – iværksættere i kommunen, og gennem øget fokus på iværksætteri i skolen mv. De fleste starter egen virksomhed, der hvor de bor eller i de umiddelbare omgivelser. Det ses tydeligt, da mange af kommunens virksomheder ligger udenfor de etablerede erhvervsområder. Styrken ved Egedals iværksætterkultur er, at der opstår mange initiativer og netværk i lokalsamfundene rundt omkring i kommunen…

Vi anser det lokale erhvervsliv som et kæmpe aktiv og en vigtig ressource. Byrådet satser derfor på et større samarbejde og fællesskab mellem foreningsliv, borgere og erhvervsliv om fremtidige aktiviteter og byudviklingsprojekter…

Vi vil forsøge, at udnytte de muligheder der ligge i, den stærke Iværksætterkultur og risikovillighed der er til stede hos borgere i Egedal Kommune…

Et stærkt erhvervsliv er til gavn for alle, og involvering af børn og unge skal give dem lysten til at vende tilbage til Egedal efter endt uddannelse…

Vi vil fortsætte det etablerede samarbejde mellem Skolerne og Bibliotekerne i Egedal om, at sætte iværksætteri og innovation på dagsordenen i folkeskolen.

Hele erhvervspolitikken kan hentes her.

Vi kan på ingen måde være uenige i noget af ovenstående, og ønsker på alle måder at bidrage til, at vi med fælles kræfter kan nå disse mål.

For at det skal ske skal vi forsøge at styrke følgende evner hos vores medlemmer:

  • Iværksætteri – dette forudsætter innovation og risikovillighed
  • Samarbejde med andre brancher og områder – dette forudsætter fordomsfrihed og nysgerrighed
  • Kontakt og vekselvirkning med skoler og uddannelsesinstitutioner – dette forudsætter evner til formidling og overskud til samme.

Når dette er sagt, er det også vigtigt at tilføje, at vi i Erhvervsforeningen repræsenterer virksomheder på tværs af brancher, erfaringer og aldre. Ligesom kommunen mener vi, at det giver god mening at støtte nye virksomheder. Men samtidigt ser vi meget gerne, at vores kommune bevarer og udbygger det erhverv, som allerede er der.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med kommunen omkring iværksættelsen af dette, og påpeger i samme åndedrag, at det giver god mening at sammenfatte kommunens netop vedtagne erhvervspolitik med nogle af de tiltag, som anbefales i Erhvervs- og vækstministeriets ‘Vækst og udvikling i hele Danmark’.

For eksempel ønsker Erhvervs- og Vækstministeren at fremme specielt de små og mellemstore virksomheders muligheder for at finde risikovillig kapital gennem Dansk Vækstkapital II.

Derudover er bedre mobildækning og bredbånd også et centralt emne i ’Vækst og udvikling i hele Danmark’. Det sidste emne er meget aktuelt i Egedal Kommune, hvor mange virksomheder oplever problemer med manglende mobildækning.