Nyhedsbrev og aktiviteter efterår/vinter 2023/24

Kære Medlemmer, Nu er vi endelig klar med nyt til jer. Vi har i den forløbne tid afholdt møder med Egedal Kommune om vores fremadrettede samarbejde og der er fortsat god dialog. Vi holder kvartalsvise dialogmøder Egedal Kommune. Som du formentlig har læst om i medierne, har Egedal Kommune som noget nyt oprettet et erhvervsforum. … Læs mere

Referat fra generalforsamling 2018

GENERALFORSAMLING EGEDAL ERHVERVSFORENING onsdag 21. marts 2018 kl. 18-21.00,  Værebro Golfklub, Damstensvej 1, 3660 Stenløse Til stede: Carsten Brix/RB Media Group – Gert Jensen/Kompetencekonsulent – Finn Olesen/Vintage Vinimport – Anne Mollerup/Anne Mollerup – Robert Smith Sørensen/RSS Anlæg – Jørn Arne Nielsen/Egedal Fjernvarme A/S –  Kurt Nielsen/Hardenberger – Per Foss/Foss IT – Jeanette Heckscher Sjølin/Incedendo – … Læs mere

Erhvervet ind i valgkampen

Torsdag aften bød Egedal Erhvervsforening velkommen til et veloplagt panel af politikere. Sammen med de knapt 100 fremmødte blev der sat fokus på kommunens holdninger og handlinger i forhold til erhvervet.

’Her er proppet med valgplakater og aviser. Hvor mange af disse er produceret lokalt?’
Aftenens veloplagte ordstyrer, tv-vært og journalist Abdel Aziz Mahmoud kigger rundt i Rådhussalen. I aftenens anledning er den fyldt med valgplakater og øvrigt materiale. Derefter kigger han bestemt på de otte fremmødte politikere. Årvågne står de foran deres rollups med de endnu mere årvågne portrætter.
Og jo, de fleste af dem kan med sindsro bedyre, at alt deres materiale er produceret af lokale professionelle erhvervsdrivende. Eller næsten lokalt. En fotograf fra Ballerup har faktisk sneget sig ind på et par af portrætterne. Og en enkelt af politikerne må indrømme, at hendes valgplakat er fremstillet af hende selv hjemme på stuegulvet. Måske ikke helt professionelt.

De lokale indkøb
Det at købe lokalt er et af de temaer, som Egedal Erhvervsforening har bedt kommunens politikere om at forholde sig til. Et andet tema er, hvordan politikerne ønsker at tiltrække og derefter fastholde virksomheder.
Borgmester Karsten Søndergaard (V), synes faktisk, at det går meget godt med det: ’Vi får mange nye virksomheder. Og de holder, og er i live – også efter to år.’
Men at der skal mere gang i butikken Egedal, er han ikke den eneste, der synes. Også at det kunne være samfunds- og kommunegavnligt med flere lokale arbejdspladser. Som det er nu, har Egedal Danmarks største udpendling af borgere.
’Jeg arbejder i Ballerup, og jeg bruger sammenlagt seks uger om året i kø på Frederikssundsvejen,’ som Charlotte Haagendrup (C) konstaterer.

Flere virksomheder ønskes
Et andet faktum er, at der er udlagt 377.000 kvm til erhvervsbyggeri og afsat 6 mio. kr. til byggemodning i Værebro. Inden længe ligger der masser af arealer klar til at blive indtaget af nye virksomheder. Derudover har kommunen afsat 1 mio. ekstra årlige kroner til en mere intensiveret erhvervsindsats.
Igen og igen drejede dialogen sig hen på emner som, hvordan man får fat på disse nye virksomheder, og hvilken profil de virksomheder skal have; og på hvilken måde dette arbejde skal udføres, og med inddragelse af hvilke samarbejdspartnere.
Aftenen kom dog hverken med klare bud eller færdige løsninger på disse spørgsmål.
Det er noget af det, som kan blive besluttet, når kommunens politiske råd konstituerer sig efter kommunalvalget 21. november.

Hvad vil vi med erhvervet? var overskriften for det vælgermøde som Egedal Erhversforening stod i spidsen for torsdag 9. november på Egedal Rådhus. De fremmødte politikere var Marianne Røgen (A),  Jeannett Tankred (Å), Jens Skov  (F), Allan Bøwig (O), Karsten Søndergaard (V), Bendt Tranekær Rasmussen (L), Helle Anna Elisabeth Nielsen (B), Charlotte Haagendrup (C). 

 

 

Ord fra din formand – september 17

’Invester i erhvervet – vi har jo ikke råd til at lade være’

Mandag 18. september, på en tidlig efterårsmorgen, var Egedal Erhvervsforening sammen med Ledøje Smørum Erhvervsforening inviteret til det snart traditionelle halvårlige dialogmøde med Kultur og Erhvervsudvalget. Ud over udvalget var borgmester Karsten Søndergaard og fra kommunens administration, Ulla Gramstrup og Katrine Buhl Møller også til stede.

Hvis man ønsker at gøre tingene bedre, er dialog vejen frem – og vi havde da også taget nogle emner med, hvor vi synes, der er plads til forbedringer.

Leverandørportalen
I lighed med en lang række andre danske kommuner har Egedal indgået en aftale med Comdia om at oprette en leverandørportal. Her kan håndværksområdet oprette sig som leverandører og følge kommunale udbud – fra start til slut. Kommunens ønske med leverandørportalen er dels at få sat de kommunale ordrer i system, dels at sikre større transparens.
I Egedal Erhvervsforening hilser vi en sådan portal velkommen, men vi spurgte ind til, hvorfor det kun er håndværksområdet, der er omfattet af portalen – når nu vi har så mange virksomheder, der leverer alle mulige andre løsninger, som kommunen også har brug for? Kommunen tog vores holdning til efterretning, og når portalen er oppe og køre vil de bestræbe sig på, at indlemme andre erhverv. Egedal Erhvervsforening foreslår også, at portalen sparkes i gang med en mindre indkøbsmesse, hvor leverandører og kommunale indkøbere ‘speedmeeter’ og fortæller hinanden om henholdsvis behov og mulige ydelser. Den idé vil administrationen umiddelbart gå videre med.

Dækningsafgiften og en fremskudt erhvervsservice
Et næsten fast punkt på dialogmøderne er dækningsafgiften. På tidligere møder har det ikke været muligt at få fjernelse af dækningsafgiften igennem politisk; derfor har vi valgt at udfordre emnet på anden vis:
I 2016 gav dækningsafgiften 5,8 mio. kr. til Egedal Kommune. Selskabsskatter gav 27,9 mio. kr., mens udgifter, der er direkte relateret til erhverv  (herunder bemanding af Erhvervskontoret) stod i 1,49 mio. kr.
I Egedal Erhvervsforening er vi af den opfattelse, at dækningsafgiften bør betragtes som en mulighed for at investere i og styrke kommunens erhvervsliv. Vi foreslår, at der – med midler fra dækningsafgiften – i en årrække etableres en fremskudt erhvervsservice. Som et samarbejde imellem kommunen og erhvervslivet, skal dette arbejde på at forbedre og vedligeholde erhvervslivets muligheder i Egedal:  Vise virksomhederne, at man er tæt på dem og at man forstår dem.
Måske kan et sådant kontor sætte Egedal Kommune lidt højere på diverse tilfredshedsundersøgelser? Det kan få virksomheder til at rette blikket mod Egedal og vi vil formentligt få solgt flere af vores mange ledige erhvervsgrunde. Og når de nye virksomheder begynder at betale dækningsafgift og selskabsskatter, får kommunen flere penge i kassen.
Den fremskudte erhvervsservice vil være en investering i erhvervslivet. Vi mener ikke, at kommunen har råd til at lade være.

Egedal for alle
søndag 18. marts står Egedal Erhvervsforening for tredje gang i spidsen for Egedal for alle; messen, der samler hele Egedal og viser, hvad Egedal er, kan, vil og skal. Med den nye placering på Egedal Rådhus er vi kommet tættere på offentlige transportløsninger, og har også fået en mere passende ramme for begivenheden. Derudover er vores brug af Rådhuset ikke til gene for de mange frivillige foreninger, som vi tidligere har været nødt til at skubbe ud af Smørum Kultur- og Idrætscenter.
Egedal for alle gennemføres som et samarbejde mellem Egedal Erhvervsforening, Egedal Kommunes ansatte og de mange deltagere fra erhverv, kultur og fritid. Vores erfaring er dog, at der ligger et meget stort arbejde i planlægningen og udførelsen af messen. Egedal Erhvervsforening søger derfor kommunen om en pulje på 37.000 kr., hvorfra vi kan honorere nogle få af de mange timer, som arbejdsgruppen lægger i projektet.

Generelt oplevede vi, at vore forslag blev taget til efterretning og vi ser frem til det videre samarbejde – gerne helt inde i maskinrummet – omkring at udvikle leverandørportalen, den fremskudte erhvervsservice og Egedal for alle. Alt sammen for at gøre Egedal til en større og mere levende kommune. Med erhvervslivet som motor mener vi, at dette kan ske.

Egedal Erhvervsforening er ikke i tvivl om, hvad vores ønsker er for erhvervslivet. Spørgsmålet er, om politikerne er lige så klare i mælet. Det kan DU finde ud af på Egedal Erhvervsforenings vælgermøde, torsdag 9. november.

Ord fra din formand

Ferien er slut Så nåede vi august måned og ferien er ved at være slut for de flestes vedkommende. Din erhvervsforening har igen taget arbejdstøjet på og er i skrivende stund ved at forberede aktiviteterne for 17/18. Klar til at rede liv? I foreningen syntes vi, at det er vigtigt med nogle gode og sikre … Læs mere

Egedal for Alle Messen 2018

Planlægningen til den kommende Kultur- og Livsstilsmesse i Egedal er i fuld gang. Vi glæder os til igen i år at stå bag EGEDAL FOR ALLE MESSEN, som denne gang bliver afholdt på Egedal Rådhus søndag d. 18. marts 2018.

Referat af generalforsamling

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I EGEDAL ERHVERVSFORENING torsdag 23. marts 2017 kl. 18-21.00,  Værebro Golfklub, Damstensvej 1, 3660 Stenløse Til stede:  Henrik Haagendrup, Niels Hjermind, Susanne Madsen, Robert Smith Sørensen, Tine Rasmussen, Mikkel Davidsen, Casper Lehd, Tommy Jørss, Andreas Milan, Per Foss, Kurt Nielsen, Carsten Brix, Henrik Lunøe, Ole Schlæger Monefeldt, Mickey Brown, Martin Kristensen, Marianne … Læs mere

Sælgeren ud af busken – og ud i butikken 

Som det tredje i rækken i dette års planlagte medlemsmøder bød Egedal Erhvervsforening tirsdag 7. februar på et møde om salg: Hvordan du får flere kunder i butikken. Og hvordan du sælger varen til kunden, når hun først er kommet ind ad døren. ”Der er forskel på at være ekspedient, og så være en egentlig … Læs mere