Referat af generalforsamling

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I EGEDAL ERHVERVSFORENING
torsdag 23. marts 2017 kl. 18-21.00,  Værebro Golfklub, Damstensvej 1, 3660 Stenløse

Til stede:  Henrik Haagendrup, Niels Hjermind, Susanne Madsen, Robert Smith Sørensen, Tine Rasmussen, Mikkel Davidsen, Casper Lehd, Tommy Jørss, Andreas Milan, Per Foss, Kurt Nielsen, Carsten Brix, Henrik Lunøe, Ole Schlæger Monefeldt, Mickey Brown, Martin Kristensen, Marianne Bentsen, Pernille Bloch Madsen, Thomas Olsen, Pia Kokholm, Stig Sørensen, Keld Stenlien Hansen, Per Raahauge Ramussen, Eddy Bøgh Brixen, Søren Lauridsen, Bjarne Nielsen, Jørgen Johansen, Karina Rydendahl, Anne Mollerup, Lise Haislund.

Fra Egedal Kommune: Karsten  Søndergaard (V), Jane Mortensen, erhvervskoordinator

Referent: Lone Nyhuus

1. Valg af dirigent.  Bestyrelsens indstilling af Tommy Jørss blev godkendt af generalforsamlingen.

2. bestyrelsens beretning – link til dette

3. Fremlæggelse af årsrapport og budget – Lone Nyhuus fremlagde årsrapporten og bad forsamlingen være opmærksomme på den store vækst i medlemstallet og i aktivitetsniveauet, som foreningen har nydt. Denne vækst ønsker foreningen at fortsætte, og det gøres ved at øge aktiviteterne.
Årsrapporten og budgettet for 2017-2019 blev vedtaget uden kommentarer.
Link til regnskab og budget 2017 2019

4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 600 kr. årligt.  Forsamlingen godkendte dette.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6. Valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulent virksomhed.
Birgitte Bøllehuus og Henrik Lunøe udtræder af bestyrelsen.
Mikkel Davidsen fra Fortius Kommunikation og Thomas Olsen fra Kleines Café blev valgt ind i bestyrelsen.
Henrik Pedersen, Lone Nyhuus og Karina Rydendahl er villige til genvalg.
Jørgen Johansen, Anne Mollerup og Tommy Jørss er ikke på valg.
Bestyrelsen foreslår en konstituering med Henrik Haagendrup som formand og Pernille Bloch Madsen som næstformand.

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Søren Lauridsen fra Brdr Lauridsen tog på aftenen mod udfordringen og opstillede – og blev valgt som suppleant.

8. Valg af revisor
Lise Haislund blev valgt som revisor

9. Valg af revisorsuppleant
Robert Smith Sørensen blev valgt som revisorsuppleant

10. Eventuelt
Henrik Lunøe vil gerne stå for at planlægge nogle sociale arrangementer. Pia Kokholm havde forslag til et arrangement, og det aftaltes, at Henrik Lunøe og Pia Kokholm går sammen om planlægning. Henrik Haagendrups tidligere forslag til Førstehjælpskursus var der stor interesse for. Der bliver gået videre med dette og kurset lægges om aftenen i hverdage, hvis muligt.
Fra forsamlingen lød der en opfordring, dels til at lægge foreningens arrangementer på forskellige tidspunkter, sådan at alle, også de i butik, har mulighed for at deltage. Dels til at bruge lokale kræfter, når der vælges oplægsholdere. Begge dele blev taget til efterretning.


Efter et let måltid fortalte Egedals nye borgmester Karsten Søndergaard (V) om sig selv og om sine tanker for erhvervet i Egedal Kommune.   Han fortæller, at en af de store udfordringer for en kommune som Egedal, er at kendskabet til kommunen ikke er særligt stort. Derfor har man igangsat en brandings-proces, som stadig fortsætter. I denne branding har erhvervet også en plads, ligesom han tror, at erhvervet vil blive stadig større i  forbindelse med, at motorvejen til Frederikssund gøres færdig.
Karsten Søndergaard ønsker dialog med erhvervslivet og han opfordrer til, at erhvervsvirksomhederne kommer forbi rådhuset for at dele deres tanker og overvejelser med ham.
‘Send mig en mail, så stiller jeg gerne op til et møde,’ lyder opfordringen.