Ord fra din formand – september 17

’Invester i erhvervet – vi har jo ikke råd til at lade være’

Mandag 18. september, på en tidlig efterårsmorgen, var Egedal Erhvervsforening sammen med Ledøje Smørum Erhvervsforening inviteret til det snart traditionelle halvårlige dialogmøde med Kultur og Erhvervsudvalget. Ud over udvalget var borgmester Karsten Søndergaard og fra kommunens administration, Ulla Gramstrup og Katrine Buhl Møller også til stede.

Hvis man ønsker at gøre tingene bedre, er dialog vejen frem – og vi havde da også taget nogle emner med, hvor vi synes, der er plads til forbedringer.

Leverandørportalen
I lighed med en lang række andre danske kommuner har Egedal indgået en aftale med Comdia om at oprette en leverandørportal. Her kan håndværksområdet oprette sig som leverandører og følge kommunale udbud – fra start til slut. Kommunens ønske med leverandørportalen er dels at få sat de kommunale ordrer i system, dels at sikre større transparens.
I Egedal Erhvervsforening hilser vi en sådan portal velkommen, men vi spurgte ind til, hvorfor det kun er håndværksområdet, der er omfattet af portalen – når nu vi har så mange virksomheder, der leverer alle mulige andre løsninger, som kommunen også har brug for? Kommunen tog vores holdning til efterretning, og når portalen er oppe og køre vil de bestræbe sig på, at indlemme andre erhverv. Egedal Erhvervsforening foreslår også, at portalen sparkes i gang med en mindre indkøbsmesse, hvor leverandører og kommunale indkøbere ‘speedmeeter’ og fortæller hinanden om henholdsvis behov og mulige ydelser. Den idé vil administrationen umiddelbart gå videre med.

Dækningsafgiften og en fremskudt erhvervsservice
Et næsten fast punkt på dialogmøderne er dækningsafgiften. På tidligere møder har det ikke været muligt at få fjernelse af dækningsafgiften igennem politisk; derfor har vi valgt at udfordre emnet på anden vis:
I 2016 gav dækningsafgiften 5,8 mio. kr. til Egedal Kommune. Selskabsskatter gav 27,9 mio. kr., mens udgifter, der er direkte relateret til erhverv  (herunder bemanding af Erhvervskontoret) stod i 1,49 mio. kr.
I Egedal Erhvervsforening er vi af den opfattelse, at dækningsafgiften bør betragtes som en mulighed for at investere i og styrke kommunens erhvervsliv. Vi foreslår, at der – med midler fra dækningsafgiften – i en årrække etableres en fremskudt erhvervsservice. Som et samarbejde imellem kommunen og erhvervslivet, skal dette arbejde på at forbedre og vedligeholde erhvervslivets muligheder i Egedal:  Vise virksomhederne, at man er tæt på dem og at man forstår dem.
Måske kan et sådant kontor sætte Egedal Kommune lidt højere på diverse tilfredshedsundersøgelser? Det kan få virksomheder til at rette blikket mod Egedal og vi vil formentligt få solgt flere af vores mange ledige erhvervsgrunde. Og når de nye virksomheder begynder at betale dækningsafgift og selskabsskatter, får kommunen flere penge i kassen.
Den fremskudte erhvervsservice vil være en investering i erhvervslivet. Vi mener ikke, at kommunen har råd til at lade være.

Egedal for alle
søndag 18. marts står Egedal Erhvervsforening for tredje gang i spidsen for Egedal for alle; messen, der samler hele Egedal og viser, hvad Egedal er, kan, vil og skal. Med den nye placering på Egedal Rådhus er vi kommet tættere på offentlige transportløsninger, og har også fået en mere passende ramme for begivenheden. Derudover er vores brug af Rådhuset ikke til gene for de mange frivillige foreninger, som vi tidligere har været nødt til at skubbe ud af Smørum Kultur- og Idrætscenter.
Egedal for alle gennemføres som et samarbejde mellem Egedal Erhvervsforening, Egedal Kommunes ansatte og de mange deltagere fra erhverv, kultur og fritid. Vores erfaring er dog, at der ligger et meget stort arbejde i planlægningen og udførelsen af messen. Egedal Erhvervsforening søger derfor kommunen om en pulje på 37.000 kr., hvorfra vi kan honorere nogle få af de mange timer, som arbejdsgruppen lægger i projektet.

Generelt oplevede vi, at vore forslag blev taget til efterretning og vi ser frem til det videre samarbejde – gerne helt inde i maskinrummet – omkring at udvikle leverandørportalen, den fremskudte erhvervsservice og Egedal for alle. Alt sammen for at gøre Egedal til en større og mere levende kommune. Med erhvervslivet som motor mener vi, at dette kan ske.

Egedal Erhvervsforening er ikke i tvivl om, hvad vores ønsker er for erhvervslivet. Spørgsmålet er, om politikerne er lige så klare i mælet. Det kan DU finde ud af på Egedal Erhvervsforenings vælgermøde, torsdag 9. november.