Vil du have besøg af elever fra en modtageklasse?

Stengårdsskolen i Ølstykke har en modtageklasse.

Eleverne har det til fælles, at de har været i Danmark i under 3-4 år og for en dels vedkommende har et meget begrænset kendskab til det danske arbejdsmarked.

Deres vejleder Allan Hänsch vil meget gerne høre om der er en eller flere virksomheder, som vil give eleverne mulighed for få et førstehåndsindtryk af en lokal arbejdsplads.

Det kunne eks. være en kort rundvisning og efterfølgende mulighed for at tale med et par af de ansatte om deres job.

Tag gerne direkte kontakt med Allan Hänsch på albha@frederikssund.dk, telefonn 24693708

Se mere om uddannelsesstedet www.uuvest.dk