Erhverv i Egedal

Erhvervsforeningen repræsenterer virksomheder på tværs af brancher, erfaringer og aldre og i samarbejde med kommunens politikere, ansatte, forenings- og kulturliv har Egedal Erhvervsforening til formål at fremme mulighederne for at drive erhverv i kommunen.

Gennem møder, udveksling og konstruktiv dialog er vi med til at styrke følgende evner hos vores medlemmer:

  • Iværksætteri – dette forudsætter innovation og risikovillighed
  • Samarbejde med andre brancher og områder – dette forudsætter fordomsfrihed og nysgerrighed
  • Kontakt og vekselvirkning med skoler og uddannelsesinstitutioner – dette forudsætter evner til formidling og overskud til samme.

Vi opfordrer konstant vores medlemmer til at byde ind med egne arrangementer. Ting, emner og viden, som de mener er interessant og givtigt for andre medlemmer af foreningen at få indblik i.

Egedal Erhvervsforening opstod i 2012. Som en konsekvens af kommune sammenlægningen besluttede vi også at lægge de to erhvervsforeninger, Ølstykke og Stenløse sammen. Det er blevet til Egedal Erhvervsforening.

Vi har medlemmer på tværs af alle brancher, og for at udvide kredsen og interesseområderne har vi i bestyrelsen besluttet også at inddrage erhvervsdrivende fra mere kreative erhverv.
Det vil yderligere styrke den stemme, som vi taler med, og ligger som en direkte konsekvens af erfaringerne fra kommunens første kombinerede erhvervs, kultur og livsstilsmesse, Egedal for alle.

Se mere om erhverv i Egedal kommune her 

kommune2